Katsetamine

8,719 vaatamist

Toodete katsetamine Tallinna Tehnika Ülikooli (TTÜ) mehaanika ja metroloogia katselaboris.

Mehaanika katselaboris, kasutades servo-hüdraulilist katsetusüsteemi, on võimalik paindlikult teostada mehaanilist tootekatsetamist. Katsetada saab nii kvaasi-staatiliselt (aeglane koormamine) kui ka dünaamiliselt (väsimuskatsetamine).

Tooted, mida on võimalik katsetada:

  • Lint-tropid
  • Koormarihmad
  • Ringtõstevööd

Põhiliseks piiranguks on toote kinnitamisvõimalused katsemasina külge. Katsemasin on varustatud allasetusega töölauaga mõõtmetega 800 x 870 mm.
Töölaua külge on võimalik toode kinnitada, kas otse või koos rakisega kasutades töölaua T-sooni.

Allikas: Tallinna Tehnikaülikool (Taltech)