LIISING

8,114 vaatamist

Liisingut pakub Nord Varaliising OÜ


Kaasaegne liising loob võimaluse kõigi teisaldatavate varade, mitte vaid sõidukite, finantseerimiseks.
Varad on asutusele või ettevõttele abivahenditeks äritegevuses. Abivahendite alt vabastatud raha saad
kasutada investeeringuteks, mis seotud otseselt äritegevusega. Liisingu protsess on kiire, mugav ja paindlik.


Varad

Liisinguks on sobilikud kõik teisaldatavad varad

Varade valimiseks on 2 võimalust:

 • Valid ise sobiliku tarnija
 • Aitame sul sobiva tarnija leida

Liisida saab, kui varade maht on vähemalt 2500€, ülemist piiri ei ole.
Kuna oleme tarnijatele regulaarne suurklient, saame pakkuda parimaid hindu ka väikestele kogustele.

Liising

Kuumakse on fikseeritud kogu liisinguperioodiks ja sisaldab kindlustust

Liisinguperiood võib olla kuni 5 aastat, vali endale sobivaim periood 

 • Sissemakse alates: 0%
 • Jääkväärtus: 1%

Perioodi lõpus on võimalik varad jääkväärtusega välja osta

Kogu protsess on kiire ja liisimiseks ei pea isegi laua tagant lahkuma

Koolidele oleme välja töötanud spetsiaalse lepingu, millega ei võeta üle eelarveaasta minevaid siduvaid kohustusi

Samuti on koolidel võimalik taotleda suvekuudeks täielikku maksepuhkust

Kindlustus

 • Varade kindlustamise eest hoolitseb Nord Varaliising (kui ei ole teisit kokku lepitud)
 • Kindlustuskaitse kehtib kogu liisinguperioodil

Nord Varaliisinguga koostöös sõlmitud liisinglepingud sisaldavad väga headel tingimustel kindlustust. Hoones olevale varale on sobilik koguriski kindlustus ja liikuvale varale (traktor, tõstuk, metsatehnika, jm) masinakindlustus.

Sõidukite kasko- ja liikluskindlustuse poliisid sõlmib tavapäraselt klient.

Meie joaks on oluline meie klientide rahulolu, mistõttu soovime pakkuda kõigile liisingvaradele head kindlustuskaitset ja madalat omavastutust. Kindlustust pakume koostöös Gjensidige kindlustusseltsiga.

Koguriskikindlustus

Koguriskikindlustus katab kindlustusperioodi ajal kõik ettevõtte varadega toimunud ootamatud ja ettenägematud kahjud. Välja arvatud sündmused, mis on kindlustustingimustes välistatud. Näiteks on koguriski kindlustusega välistatud seadme sisesed rikked, elektroonika rikked, elektrikatkestusest või voolu kõikumise tagajärjel tekkinud kahjud. Täpne info kindlustuskaitse ja välistuste kohta on toodu üldtingimustes.

Omavastutus alates 300€.

Allolevad kindlustustingimused laienevad meiepoolt sõlmitud kehtivatele lepingutele (kui ei ole kliendiga teisiti kokku lepitud). Palume kõigil meie klientidel kindlustustingimustega tutvuda ning tutvustada neid liisingvara kastutajatele.

Ettevõtte varakindlustuse tingimused EK101-2019

Kindlustuse üldtingimused Ü101-2018_EST

 1. Igapäevases töökorralduses tuleb järgida Eesti Vabariigis kehtestatud tuleohutusnõudeid.
 2. Varguse kindlustuskaitse kehtib vaid juhul, kui kindlustatud ese paikneb lukustatud ruumis või valvega territooriumil.

Eritingimused mööbli-ja puidutööstuse ettevõtetele

Ettevõttetele, mis tegelevad puidu töötlemisega või mööbli tootmisega ning kuivatitele kehtib omavastutus 10% varade maksumusest, kuid mitte vähem kui 600€.

Puidutööseadmete asukohas peab olema töökorras ja sisselülitatud automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem, väljundiga ööpäevaselt valvatavasse kohta.

Ehitusmasinate ning –seadmete kindlustus (CPM)

Ehitusmasinate ning –seadmete kindlustuse (CPM)  alla kuuluvad seadmed, mis liiguvad omal jõul ning mille kindlustuskaitse kehtib ka hoone väliselt. CPM kindlustus katab vara kahjustumise, hävimise või kadumise, mis on põhjustatud ootamatus ja ettenägematust sündmusest (loodusjõud, tuli, kokkupõrge, vandalism, vargus valvega territooriumilt).

Kliendi omavastutus alates 600€ (täishävingu korral 10% summast)

Kindlustuse üldtingimused Ü101-2018_EST

MSK101 2017 Gjensidige Masina ja seadme kindlustuse tingimused EST

Masinate transportimisel või nende ümberpaiknemisel Eesti Vabariigi piires (k.a tänavaliiklus) tekkinud kahjud—seega võib traktoriga sõita näiteks ühe põllu pealt teisele ning kaetud on teeliikluses osalemine. Teeliikluses osalemiseks kohustuslik liikluskindlustus tuleb sõlmida kliendi poolt.

Kuni 5 aasta vanuste kindlustatud masinate või seadmete osalise kahjustumise korral hüvitatakse kahju ilma masina või seadme kulumit arvestamata vaid juhul, kui kindlustusumma määramisel on aluseks võetud taassoetamisväärtus. Kui lepingu sõlmimise hetkel on kindlustussumma aluseks võetud masina või seadme turuväärtus siis kindlustusjuhtumi korral hüvitatakse uute detailide kasutamisel osa nende maksumusest (arvestades kahjustunud masina üldist tehnilist kulumit). Üle 5 aasta vanuste masinate kahjustumise korral hüvitatakse uute detailide kasutamisel osa nende maksumusest (arvestades kahjustunud masina üldist tehnilist amortisatsiooni). Samaväärsete detailide kasutamisel hüvitatakse 100% samaväärse detaili maksumusest.

Kindlustusjuhtum

Kindlustusjuhtumi korral abistame sind asjaajamistel.

Kindlustusjuhtumi korral edasta esimesel võimalusel juhtumi kirjeldus aadressile info@varaliising.ee

Lisaväärtused

Liisinguga ostes saate vabaks jäävaid vahendeid mujal kasutada

Täisteenusliisinguga saad ühte lepingusse koondada erinevad varad

 • Kasutusrent ei kajastu laenukohustustes
 • Erinevalt laenust puudub liisides vajadus täiendavaks tagatiseks
 • Käibemaksukohuslased saavad kuumaksetelt käibemaksu tagasi

Liisinglepingute raames pakume ka projektijuhtimise teenust varade hankimisest kuni paigalduseni ehk “võtmed kätte” lahendust

Projektijuhtimine kuulub vajadusel liisinglepingute juurde ja selle eest me eraldi tasu ei küsi

Nõustamine – tegeleme igapäevaselt erinevate varade hankimisega ja omame head ülevaadet nii kvaliteedist kui ka hindadest